Wykonawstwo

Realizujemy usługi w zakresie zagospodarowania obszarów zieleni zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Wykonujemy:

,, Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym przy ul. S. Lentza w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy”

,,Utworzenie ogrodu deszczowego w miejscowości Stanisławów”

,,Wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyniowej, w ramach realizacji zwycięskiego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w 2020r.:Projekt nr 1722: Retencja wody deszczowej- ogród deszczowy w formie skrzyniowej: ogród przy ul. Karolkowej 56 w dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na fragmencie działki ew. nr 37 z obrębu 6-03-17 wraz z wykonaniem rabaty roślinnej.”

,, Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie”

,, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z wertykulacją trawnika na działce o nr ew. 496/3 w Krasocinie”

,, Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego”

,, Centrum rekreacyjno- sportowe w msc. Olszewo-Borki – utworzenie strefy zieleni”

,, Modernizacja części boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie”

,, Utrzymanie zieleni na terenie miasta Wyszków- kwietniki i rabaty”

,, Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej- parking i drogi dojazdowe przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie, dz. ew. nr 2020/2″

,, Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie”

,,Zagospodarowanie terenu, skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II w Ostrołęce.”

,,Przebudowa i doposażenie placu zabaw na Os. Centrum w Ostrołęce” w ramach zadania „Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym”

,,Przebudowa i doposażenie placu zabaw na Os. Kwiatowym w Ostrołęce” w ramach zadania: ,, Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym”

,,Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania zagospodarowania przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora na działkach nr 228/2, 226/27,223/3 w Białej Piskiej”

,,Aktywny Park na Zielonym Trójkącie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022”

,,Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach”

,,Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw”

,,Posadowienie elementów małej architektury przy ścieżce rowerowej w suchej fosie Twierdzy Boyen” w ramach projektu pn. „Giżycko i Sowieck- współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”

,, Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym przy ul. S. Lentza w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy"

,,Utworzenie ogrodu deszczowego w miejscowości Stanisławów"

,,Wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyniowej, w ramach realizacji zwycięskiego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w 2020r.:Projekt nr 1722: Retencja wody deszczowej- ogród deszczowy w formie skrzyniowej: ogród przy ul. Karolkowej 56 w dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na fragmencie działki ew. nr 37 z obrębu 6-03-17 wraz z wykonaniem rabaty roślinnej."

,, Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie"

,, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z wertykulacją trawnika na działce o nr ew. 496/3 w Krasocinie"

,, Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego"

,, Centrum rekreacyjno- sportowe w msc. Olszewo-Borki - utworzenie strefy zieleni"

,, Modernizacja części boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie"

,, Utrzymanie zieleni na terenie miasta Wyszków- kwietniki i rabaty"

,, Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej- parking i drogi dojazdowe przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie, dz. ew. nr 2020/2"

,, Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie"

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!